INFORMASJON

Fallsikring
Fallsikringen skal forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte. Det finnes tre typer fallsikring: Personlig fallsikringsutstyr, faste systemer og kollektiv fallsikring. Personlig fallsikringsutstyr inkluderer seler, falldemperliner, fallsikringsblokk med mer. Faste systemer er produkter som installeres
permanent på tak eller fasade. Eksempler på disse er skinne- og vaiersystem. Kollektiv fallsikring innebærer at det er installert for eksempel et rekkverk, et nett eller et annet fallforebyggende system på taket. Man skal alltid bruke fallsikring når fallhøyden er 2 meter
eller mer og når det er risiko for fall.

En fallsikringssele fordeler belastningen til bekken og hofteparti og skal minimum være utstyrt med innfestningspunkt på rygg. Max belastning overført til kropp er 6 KN (600kg). Å velge riktig sikringssele til arbeidsoppgavene er viktig og derfor tilbyr vi i kompetansebedriften kurs, for å guide deg igjennom bruk av våre produkter slik at dere får en sikker hverdag. 

Kunnskap alene er ikke alt du trenger for å sikre en trygg arbeidsplass. Riktig utstyr er også en viktig faktor. Derfor har Stillcon en egen nettbutikk for salg av sikkerhetsartikler og fallsikringsutstyr. Vi garanterer topp kvalitet og rask levering av alt du trenger for en sikker hverdag i din bedrift.

Fallsikring dreier seg om å være trygg når man utfører Arbeid i høyden. Derfor er det viktig å ha riktig fallsikringsutstyr som man kan stole på! I tillegg er det mange andre ting å ta hensyn til for å hindre fallulykker. Hvis man jobber i høyder og fall kan utgjøre en fare, skal man sikre seg. Når man bruker fallsikringsutstyr skal man ha dokumentert opplæring i bruken av dette.

Les mer om dette på www.stillcon.no

Mer enn 60 % av alle solgte fallsikringsprodukter gjennomgår ikke en lovpålagt, årlig kontroll.  Det er alvorlig i seg selv. Vi utfører årlig kontroll av fallsikringsutstyr.
Fallsikringen skal forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte. Det finnes tre typer fallsikring: Personlig fallsikringsutstyr, faste systemer og kollektiv fallsikring. Personlig fallsikringsutstyr inkluderer seler, falldemperliner, fallsikringsblokk med mer. Faste systemer er produkter som installeres
permanent på tak eller fasade. Eksempler på disse er skinne- og vaiersystem. Kollektiv fallsikring innebærer at det er installert for eksempel et rekkverk, et nett eller et annet fallforebyggende system på taket. Man skal alltid bruke fallsikring når fallhøyden er 2 meter eller mer og når det er risiko for fall. Dette gjelder høyde eller dyp over 2 meter.

SELETØY
– Valg av seletøy er viktig med tanke på hvilken jobb som skal utføres. Det finnes seler med forankringspunkt på bryst og rygg, samt innfestningspunkt på mage og/eller på et integrert støttebelte.

– Enkel fallsikringssele (EN 361) er godkjent til arbeid i høyden, der man har behov for et enkelt oppfangingsystem. Har forankringspunkt på rygg og bryst. Arbeid i stiger og tak er vanlige bruksområder.

– Fallsikringssele med integrert støttebelte (EN 361) er godkjent for arbeid hvor det er behov for arbeidsposisjonering. Et støttebelte brukt alene er imidlertid ikke godkjent til bruk for fallsikring. Arbeid i stolper og master er eksempler på bruksområder.
– En teknisk sele (EN 361, EN 358 og EN 815) er hovedsakelig godkjent for arbeid der brukeren henger fritt i tau, eksempelvis teknisk tilkomst (industriell klatring) eller redning. I tillegg til forankringspunkt i rygg og bryst har selen et innfestningspunkt på magen for en eventuell nedfiringsenhet og til redning/evakuering.

Falldemperline
Falldemperline benyttes i kombinasjon med sikringssele. Ved fall begrenses fallenergi til under 6kN.

– Alle falldemperliner er av maksimum 2m lengde og skal være utstyrt med en falldemper som sikrer at fallrykket aldri overstiger en 6kN påkjenning på kroppen. Hvis linen er utstyrt med en falldemperpakke, inneholder pakken vevbånd opp til 175cm som vil trekkes ut i en fallsituasjon.
Hvor mye som trekkes ut avhenger av vekten til brukeren og lengden på fallet. Det er derfor uhyre viktig å beregne nødvendig fallhøydeavstand for å unngå å gå i bakken eller treffe et underliggende nivå.

– Beregning av fallhøyde ved fallfaktor 2: 
Linens lengde x 2 + 175cm + 1m sikkerhetsmargin.
Dette gir ved bruk av 2m lang falldemperline et potensielt teoretisk fall på:
2 x 2 + 175 + 1 = 6,75m ved forankring i fotnivå.
– Nødvendig fallhøyde kan reduseres ved forankring over hodenivå eller ved bruk av en fallblokk som alternativt utstyr. Kombinert bruk av flere falldemperliner koblet i sammen, eller koblet sammen med annet type utstyr som f.eks. fallblokk, er sterkt å fraråde og kan i verste fall medføre fatal skade.

Fallblokk
Fallblokk benyttes med fallsikringssele.
– Fungerer etter samme prinsipp som et bilbelte der du kan bevege wire eller vevbånd ut og inn av en beholder/hus. Ved fall vil blokken bremse fallet umiddelbart, normalt stoppes fallet etter 60 – 100cm.
– Vi kan tilby fallblokker fra 2m til 20m lengde på linen.
– Alle fallblokker må brukes vertikalt med innfestning i størst mulig grad over arbeidsstedet, slik at man sikrer en arbeidsvinkel på under 30 grader og minimerer dermed risikoen for pendling ved et potensielt fall.

Regelmessig kontroll, vedlikehold og reparasjon av
fallsikringsutstyr er viktig. Vi tilbyr service avtaler på fallsikringsutstyr!
Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kompetent kontroll hver 12 mnd. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at utstyret sendes inn til kvalifisert personell som kan uføre denne kontrollen.
Vi kan utføre periodisk kontroll av seletøy, liner, glidere på tau, støttebelter, festestropper og lignende.

Utstyr som har vært utsatt for fall skal kasseres, med mindre de kan repareres.

Vi tilbyr service og rammeavtaler med rabaterte priser på:
Vi tilbyr service og rammeavtaler med rabaterte priser på:
– Fallsikringsutstyr
– Kompetent periodisk kontroll
– Opplæring
Ta kontakt om dere trenger årlig kompetent periodisk kontroll av deres fallsikringsutstyr!
Kjøp ditt nye fallsikringsutstyr i nettbutikken

VIKTIG Å HUSKE PÅ
– Bruk kun utstyr som er godkjent ihht EN-norm og CE-merket
– Alle som bruker utstyr må ha gjennomført et grunnleggende fallsikringskurs
– Arbeidsgiver har ansvaret for godkjent utstyr, opplæring og vedlikehold
– Arbeidstaker er pliktig til å bruke personlig fallsikringsutstyr han har fått utgitt av bedriften
– Gjennomfør alltid visuell kontroll av utstyret før bruk og les bruksanvisning
– Utstyr som ikke er kontrollert, utsatt for fall eller som er skadet, skal ikke brukes
– Alt fallsikringsutstyr skal mist kontrolleres hver 12 mnd. («årskontroll»)
– Kontroll av fallsikringsutstyr skal gjøres av kompetent person
– Alle stillasbyggere skal bruke fallsikringsutstyr
– Bruk antitraume-fotløkke, så er du sikret mot hengetraume ved fall (husk og tren på å bruke dem)