Verktøysikring for lettere verktøy elastisk

kr266 eks. mva

SIKRING AV VERKTØY I HØYDEN

Potensialet for fallende gjenstander ved bruk av verktøy i høyden er stor.

Det utgjør en betydelig risiko.

Det er retningslinjer for sikring av både ”lette” og ”tunge” gjenstander.

Varenummer: 4503 Kategori:

Beskrivelse

AVSPERRING

Ved arbeid i høyden over 2m med fare for fall av personer eller gjenstander, skal underliggende områder avsperres.

Ta kontakt for mere informasjon.